За тестовете

Комплексен конкурсен изпит - тест се състои от 60 въпроса.

Комплексен конкурсен изпит можете да положите по всеки един от предметите:

  • Икономическа география на България
  • Математика
  • Английски език
  • Немски език
  • Френски език
  • Руски език

Защо online тестове?

Чрез online курсовете имате възможност много лесно и на достъпна цена да проверите вашите знания, във формат съобразен с изпитния. Въпросите, които имате възможност да решавате са такива, каквито реално могат да Ви се паднат на по време на изпитния тест.

При започването на тест от всеки от трите модула на случаен принцип от отделни бази с по над 500 с различни по сложност въпроси се генерират 60 в зависимост от избрания модул. Имате възможност да генерирате неограничен брой тестове.

Системни изисквания

  • Internet достъп
  • Microsoft Internet Explorer 5.5 или по-нов; Mozilla Firefox 2.0.x или по-нов или друг съвременен браузър;
  • Java Virtual Machine.
  • Javascript поддръжка

Изчисляване на оценки

точки